Naar de kleuterschool

Wij vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van uw peuter zoveel mogelijk te stimuleren. Op deze manier willen we hem/haar voorbereiden op de overstap naar de kleuterschool. Denk maar aan handjes wassen, jasje aandoen, zelfstandig eten en drinken,… Zindelijkheidstraining is hierbij ook een belangrijk aandachtspunt. Wanneer een kind hiervoor klaar is, willen we samen met[…]