Informatie

Opening
Omdat we het belangrijk vinden dat de kindjes de beste leef-, speel- en slaapomgeving hebben is er meubilair dat speciaal is gemaakt voor kinderdagverblijven.

Openingstijden
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 07:30 t/m 18:00.
Vanaf 7 uur enkel op afspraak.

Vakanties
Wij sterven ernaar zo veel mogelijk open te blijven, we hebben zomervakantie en zijn open op de officiële Belgische feestdagen.

Doelgroep
De doelgroep van KidsEnZo zijn kinderen van 0 t/m 2,5 jaar.

Inclusieve opvang
Iedereen is welkom bij KidsEnZo ook kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
KidsEnZo houdt rekening met elk kind. Er kan wel niet worden verwacht dat we zelf gespecialiseerde zorgen opnemen zoals kinesisten, logopedisten, psychologen of verpleegkundigen dit doen.

Wendagen
Het ene kindje heeft meer tijd nodig om te wennen als het ander, vandaar dat wij wendagen hebben. U mag samen met uw kindje komen spelen zodat uw kind op een rustige manier kan wennen!

Kijkavond

Er worden kijkavonden georganiseerd voor geïnteresseerde ouders.
Let op!! Dit is alleen voor ouders die al hebben ingeschreven, of voor ouders die weten dat we plaats hebben  op de door hun gevraagde opvang dagen.

De data’s waarop toekomstige ouders welkom zijn om een kijkje te nemen in het kinderdagverblijf staan op het inschrijf formulier onder het vakje inschrijven, hier op de website.
Telkens van 18u tot 19u. De rondleiding start om 18u15 en duurt een half uurtje.

Ouders moeten inschrijven, dat kan via het inschrijf formulier kijkavond.
(graag ten laatste 2 dagen voor de kijkdag)