Wendagen

De eerste dagen op het kinderdagverblijf vormen een indrukwekkende ervaring, zowel voor het kind als voor de ouders. Wij vinden het dan ook belangrijk om juist in die periode heel bewust extra aandacht aan beide te besteden. Daarom hebben wij een wenperiode ingesteld waarin wij kinderen én hun ouders vertrouwd laten raken met KidsEnZo.

Tijdens de wenperiode maken kinderen en ouders uitgebreid kennis met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. U overlegt in die periode intensief met de pedagogisch medewerkers. Door veel te overleggen en veel te vertellen over de zorg die u uw kind thuis biedt, kunnen wij het voedingsschema, het slaapritme en de individuele aandacht voor uw kind bij KidsEnZo daarop afstemmen. Zo voelt KidsEnZo al snel als een vertrouwde plek en leren zowel u als uw kind de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes goed kennen.

12295368_1777269795833851_1597019414913051801_n

Tijdens de wendag speelt u in het begin ook zelf een rol in het verzorgen van uw kind bij KidsEnZo. Geleidelijk aan nemen de pedagogisch medewerkers dit van u over. Niet alleen ziet u tijdens de wenperiode hoe uw kind zich steeds meer op zijn/haar gemak voelt, ook ziet u met eigen ogen hoe het dagprogramma van de groep eruit ziet en hoe de medewerkers met de kinderen omgaan. Om uw kind geleidelijk aan te laten wennen aan KidsEnZo, zal de eerste dag slechts een gedeelte van de dag in beslag nemen. Zo kan uw kind op zijn/haar gemak alle nieuwe indrukken  in zijn/haar eigen tempo opnemen en verwerken. In de regel houden we drie wendagen aan, echter mochten ouder het wenselijk vinden om een langere wenschema aan te houden, dan is hier uiteraard wel ruimte voor.

De eerste wendag is gratis, daarna gaan de wendagen in principe van start op de contractdatum.